o mnie

Arkadiusz Wesołowski – Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Koszalinie /filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/. Doktor sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. /Wydział Grafiki i Malarstwa w pracowni Technik Wklęsłodrukowych u prof. Alcjii Habisiak-Matczak w AkademIi Sztuk Pięknych im. Władyslawa Strzemińskiego w Łodzi/,Członek  Międzynarodowego Stowarzyszenia Mokuhanga w Japonii.  Studia plastyczne odbył w pracowni Maurica Esteve w Culan we Francji. Designer, wykładowca, animator i twórca wydarzeń transgranicznych w obszarze Pomerania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.  Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

Laureat I miejsca na Biennale Malarskim w Bourges/Francja/oraz wielu konkursów rzeźbiarskich w kraju.

Twórca statuetki dla European Veterans Athletic Association/Szwajcaria/ oraz projektu medalu na I Olimpiadę Młodzieży w Singapurze. Twórca medalu dla Miasta Koszalin z okazji nadania miastu Flagi Europejskiej.

Autor statuetki dla Bałtyk Festiwal Media i Sztuka - Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin/od III edycji konkursu/ oraz statuetki Bursztynowa Fala wręczanej podczas festiwalu NA FALI organizowanego przez Radio ZET oraz TVP 2. Laureat konkursu i twórca statuetki  Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej wreczanej najwybitniejszym polskim architektom. 

Współpracuje z wieloma galeriami europejskimi. Prace w prywatnych kolekcjach na całym świecie.

Ważniejsze wystawy:

1997 -  Wystawa indywidualna malarstwa – Galeria ŻAK w Gdańsku na 1000 lecie Miasta Gdańska

2000 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Galeria Klucznik w Gdańsku

2000 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Asnieres les Bourges – /FR/

2000 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Bourges – /FR/

2001 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Saint Doulchard – /FR/

2002 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Theta – Warszawa

2003 -  Wystawa zbiorowa poplenerowa Osieki - Muzeum w Koszalinie

2005 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Hick Gallery – London/UK/

2005 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby - New Realms Gallery – London/UK/

2005 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby– Rhapsody House Gallery – Kent /UK/

2006 -  Wystawa zbiorowa malarstwa i rzeźby – The Chambers Gallery  – London/UK/

2007 -  Wystawa zbiorowa  malarstwa i rzeźby – Modern Artist Gallery – London/UK/

2008 -  Wystawa zbiorowa  malarstwa i rzeźby – The Fusion Gallery Altea – /ES/

2009 -  Wystawa indywidualna malarstwa i rzeźby – Art  Shaker Gallery – Saint Tropez – /FR/

2012 -   Wystawa rzeźby – popularyzacja twórczości Joachima Utecha - Białogard

2013 -   Wystawa zbiorowa malarstwa –100 lecie ZPAP - Galeria BWA - Kołobrzeg

2014 -   Wystawa zbiorowa malarstwa ZPAP - Artyści miastu na 750 lat Koszalina

2017 -   Wystawa indywidualna malarstwa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2018 -   Wystawa zbiorowa z Muzeum Sztuki w Czarnogórze 

2018 -   Wystawa indywidualna malarstwa - Art Gallery Krajewski - Sobienie Królewskie

2018 -   Wystawa indywiduana malarstwa i grafiki w galerii CA BON w Tokyo/Japonia/

2018 -   Wystawa zbiorowa drzeworytu w Muzeum Xilogravury w Campos do Jordao/Brazylia/

2019 -   Wystawa indywiduana malarstwa i grafiki w galerii CA BON w Tokyo/Japonia/

 

Arkadiusz Wesołowski - a graduate of the Teachers College of Foreign Languages in Koszalin / a branch of the Adam Mickiewicz University in Poznań /. Doctor of Arts, in the field of fine arts and conservation of works of art. / Faculty of Graphics and Painting in the Intaglio Techniques studio with prof. Alcjii Habisiak-Matczak at the Academy of Fine Arts. Władyslawa Strzemiński in Łódź /, Member of the Royal Union of Artists / Belgium / and the International Mokuhanga Association in Japan. He studied art at the Mauric Esteve studio in Culan, France. Designer, lecturer, animator and creator of cross-border events in the area of Pomerania in the field of culture and national heritage. Author of several dozen individual exhibitions in Poland and abroad. Author of dozens of individual exhibitions in Poland and abroad. Author of several prestigious statuettes- small sculptural forms / Baltic Sea Festival, Festival on the Wave, the European Athletic Association in Geneva and many others, the author projects monuments. He designed and completed the silver medal for the City of Koszalin at the presentation of the City of Flags of Europe and For his the medal „In local government Koszalin”. For the city of Koszalin also designed the statuette for athletes prize awarded during the Sports Gala - Laurel Sport. Author of more than 25 exhibitions of art / painting and sculpture / animator and creator of cross-border events in the area of ​​Pomerania in the field of culture and national heritage. Author of Statuette Fryderyk Chopin - a gift Marshal of the West for the Ambassador of the Kingdom of Sweden and Denmark in the 200 anniversary of the birth of the artist

 

Author of several individual exhibitions in the country and abroad. The author of the exhibition of copies of sculptures and promoter of the work of Joachim Utech. It creates in bronze, concrete, stone, resin. His works are in collections around the world.

 

Exhibitions:

 

1997 - Individual exhibition of paintings - Gallery ŻAK in Gdansk in 1000 anniversary of the City of Gdansk

 

2000 - Solo exhibition of paintings and sculptures - Gallery jailer in Gdansk

 

2000 - Individual exhibition of painting and sculpture - Asnieres Les Bourges - / FR /

 

2000 - Individual exhibition of painting and sculpture - Bourges - / FR /

 

2001 - Individual exhibition of painting and sculpture - Saint Doulchard - / FR /

 

2002 - Individual exhibition of painting and sculpture - Theta - Warsaw

 

2003 - Group exhibition of landscape paintings Osieki - Museum in Koszalin

 

2005 - Individual exhibition of painting and sculpture - Hick Gallery - London / UK /

 

2005 - Solo exhibition of paintings and sculptures - New Realms Gallery - London / UK /

 

2005 - Individual exhibition of painting and sculpture - Rhapsody House Gallery - Kent / UK /

 

2006 - Group exhibition of painting and sculpture - The Chambers Gallery - London / UK /

 

2007 - Group exhibition of painting and sculpture - Modern Artist Gallery - London / UK /

 

2008 - Group exhibition of painting and sculpture - The Fusion Gallery Altea - / ES /

 

2009 - Solo exhibition of paintings and sculptures - Art Shaker Gallery - Saint Tropez - / FR /

 

2012 - Exhibition of sculptures - to popularize the work of Joachim Utech - Białogard

 

2013 - Group exhibition of paintings -100 summer ZPAP - BWA Gallery - Kolobrzeg

 

2014 - Group exhibition of paintings ZPAP - Artists city for 750 years Koszalin

 

2017 - Exhibition of paintings - Adam Mickiewicz University- Poznań

2018 - Exhibition individual of paintings - Art Gallery Krajewski

2018 - Collective exhibition of the Museum of Art in Montenegro

2018 - An exhibition of individual paintings and graphics at the CA BON gallery in Tokyo / Japan /

2018 - Collective exhibition of woodcut in the Xilogravury Museum in Campos do Jordao / Brazil /

 

2019 - An exhibition of individual paintings and graphics at the CA BON gallery in Tokyo / Japan /